Deze site is ontwikkeld door Piozum.

Over Swinkels Advies

Achtergrond

Het leven van mensen kent soms momenten en ervaringen waarbij men behoefte heeft aan verdieping en ontwikkeling of het gevoel heeft vast te lopen. Dat kan op het werk zijn of in je privé-leven. Opeens lijken oud gedrag en bekende strategieën niet meer te werken of te voldoen. In deze situaties kan coaching, begeleiding en/of training uitkomst bieden.
Swinkels, Advies, Begeleiding & Training wil mensen begeleiden in het onderzoeken van belemmerende patronen en het ontwikkelen van passend nieuw en effectief gedrag.
 

Aanbod

Swinkels, Advies, Begeleiding & Training heeft een aanbod van uiteenlopende diensten, die ook gecombineerd kunnen worden:

  1. Supervisie of coaching bij professionele en persoonlijke problemen en vraagstukken
  2. Trainingen op gebied van persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit, communicatie, leiderschap en zingeving
  3. Begeleide intervisiesessies voor teams en groepen
  4. Ondersteuning en begeleiding bij het ontwikkelen en bewust worden van en/of het werken met (eigen of bedrijfs-)normen, waarden, identiteit en missie.


Uitgangspunten

Swinkels, Advies, Begeleiding & Training hanteert bij het werken met mensen 5 uitgangspunten:

  1. Iedereen heeft een eigen levensvisie, waarin men zin en betekenis geeft aan de alledaagse werkelijkheid
  2. Iedereen heeft de mogelijkheid om zich hierin te verdiepen en deze te ontwikkelen
  3. Iedereen is in staat om zelf antwoorden te formuleren op belangrijke en actuele vraagstukken
  4. Iedereen heeft de kwaliteit en de creativiteit om het eigen leven vorm te geven
  5. Iedereen is verantwoordelijk voor het eigen persoonlijk handelen en voor de relatie met zichzelf en anderen

Samenwerking

Vanaf heden maak ik deel uit van het 'Steunpunt Levenskunst', een landelijke netwerkorganisatie van tientallen regionale Steunpunten Levenskunst. Deze organisatie wil ruimte bieden voor goede gesprekken, aan reflectie op existentiële vragen en goede begeleiding hierbij. Begeleiden op 'Levenskunst' is: Begeleiden op de uniciteit, persoonlijke kracht en liefde voor het leven.
Ik vind dit een prachtig initiatief en concept en zal van harte mijn deur openzetten voor een ieder die zich via het netwerk bij mij aanmeldt. Het steunpunt is een initiatief van La Scuola | academie voor levenskunst: 
www.academievoorlevenskunst.nl
www.steunpuntlevenskunst.nl

Graag verzorg ik mijn workshops in centrum 'Ruimte voor Aandacht' in Utrecht,  van eigenaresse en mindfulnesstrainer Esther Hasselman, een prachtige en inspirerende locatie. Kijk ook eens op haar website:www.ruimte-voor-aandacht.nu 

Verder ben ik ambassadeur voor de Stichting BVI (Bevordering Veiligheid en Integriteit). Dit is een initiatief en organisatie van Maarten Kouwenhoven, die zich bezighoudt met het bevorderen van  integriteitszorg in organisaties. Integriteit is immers een kostbaar bezit. En dat merk je vaak pas als het te laat is. Veel mensen reageren op een integriteitschending met straf en extra regelgeving.Goede integriteitzorg daarentegen is bedrijfszorg die is gebaseerd op een systeem dat meer is dan het toepassen van regels. Het is onderdeel van de zorgplicht van iedere werkgever en voorwaarde voor duurzaam ondernemen. De aanpak van Stichting BVI is gebaseerd op de theorie van de Transactionele Analyse. Niet vanuit straf maar vanuit een positieve benadering. Ik verbind me daar graag aan.
Voor meer informatie zie:www.stichtingbvi.nl


Ik ben deelnemer aan de Ethische Code van Phoenix opleidingen TA/NLP te Utrecht. Dat houdt in dat ik werk met in acht houding van deze code en hierop te allen tijde aanspreekbaar ben.
Met name in een beroepsgroep waarin intimiteit en een gezonde begrenzing daarvan zó van belang is, is het nuttig en nodig om richtlijnen te formuleren voor het ethisch handelen van de professionele begeleider. Daarnaast ben ik als  begeleider aan de hand van de Code aanspreekbaar op mijn handelen en geeft het de cliënt/cursist de mogelijkheid mij als begeleider ethisch te toetsen

voor de tekst van de code zie: http://www.phoenixopleidingen.nl/downloads/ethische_code_web_1_2.pdf

Bij klachten kun je je richten tot:
Phoenix Opleidingen TA/NLP
Raiffeisenlaan 26 A
3571 TE Utrecht
Tel 030 – 271 13 83

Graag en met veel plezier werk ik samen met Hilga Rota. Zij is trainer en acteur en kan op unieke mensen laten ervaren wat er gebeurt in de dynamiek tussen mensen. zie; www.hilgarota.nl


Ook geniet ik van een inspirerende samenwerking met Jakob van Wielink en zijn bedrijf: www.jakobvanwielink.com
Rond het thema ‘trauma in organisaties’ en Transactionele Analyse bieden Jakob van Wielink en ik maatwerk trainingen aan voor organisaties en professionele begeleiders.